Eduquaat, stichting voor openbaar en bijzonder primair onderwijs, is een onderwijsorganisatie voor Weert e.o. Men werkt samen met haar partners aan kwalitatief goed onderwijs voor kinderen. Bij Eduquaat is de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt van handelen. Men biedt krachtig en boeiend onderwijs. De kernwaarden: men is gericht op het kind, de ouders, de resultaten, de toekomst en staat midden in de hedendaagse maatschappij.

De Stichting Eduquaat is ontstaan uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (SKOWZ) en de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert (BOBW). Overwegingen die tot de fusie geleid hebben, zijn te vinden in de begrippen Educatie, Aduquaat en Quality. Samen vormen deze begrippen de naam Eduquaat.

De besturen, scholen zochten naar een duurzame manier om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, samen met hun partners. Door de fusie is er een gezonde en goede basis ontstaan om voor de toekomst dat te bieden wat kinderen en ouders nodig hebben.

Maar ook voor onze medewerkers zijn wij een werkgever waar je terecht kunt met je ambities. Onze medewerkers maken dagdagelijks het verschil!

We zijn een Stichting die met een openvisier en daadkracht naar de toekomst kijkt. De Stichting Eduquaat is op 26 juli 2010 door notaris Mariëlle Gigase vastgelegd in een notariële akte.

Bij de stichting zijn zeven scholen aangesloten. De scholen zijn gevestigd in Weert, Altweerterheide en Stramproy.

Voorafgaand aan de fusie is een intensief traject voorafgegaan waar een ambitieus meerjaren beleidsplan is neergelegd met daarin vastgelegd een heldere missie en visie.

Onze missie:

Samen werken aan een krachtige onderwijsorganisatie met en voor alle partners


Dit is onze ambitie en richting voor de toekomst. We stimuleren alle medewerkers, kinderen en ouders om zich te identificeren met deze missie en hiernaar te handelen.

Kernwaarden:

  • KINDGERICHT
  • OUDERGERICHT
  • RESULTAATGERICHT
  • TOEKOMSTGERICHT
  • MAATSCHAPPIJGERICHT
Meer informatie over onze stichting is te vinden op www.eduquaat.nl