Samenwerkingsbestuur
Per 1 augustus 2010 zijn de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert en de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid gefuseerd
Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst in november 2008 hebben de schoolbesturen samen een nieuw Strategisch Meerjarig Beleidsplan opgesteld voor de nieuw te vormen organisatie.
Het Samenwerkingsbestuur worden geleid door de Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het college van bestuur wordt ingevuld door dhr. H. Derks.
 
Missie van het Samenwerkingsbestuur.
 
Samen werken aan een krachtige onderwijsorganisatie met en voor alle partners
 
Dit is onze ambitie en richting voor de toekomst. We stimuleren alle medewerkers, kinderen en ouders om zich te identificeren met deze missie en hiernaar te handelen.
Deze missie kenmerkt zich door de volgende kernwaarden:
Kindgericht, Toekomstgericht, Resultaatgericht, Maatschappijgericht en Oudergericht
Vanuit de missie, de kernwaarden en de Rechten van het Kind komen we tot de volgende visie:
Onze scholen verzorgen in een veilige omgeving voor alle betrokkenen boeiend en kwalitatief goed onderwijs dat past bij deze tijd en dat kinderen voorbereidt op de toekomst.
Binnen dit kader zal iedere school binnen het besuur zijn eigenheid en zijn eigen karakter kunnen behouden.

Missie bs St. Jozef.
Aanvullend bij de hierboven geformuleerde missie op bestuursniveau willen wij het volgende specifiek voor Basisschool Sint Jozef aanvullen.  Wij vinden in onze school samen- werken, spelen en leren een vanzelfsprekendheid. In onze visie is "samen" een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen.
Daarbij vinden we ook dat we tijd en ruimte moeten maken voor kinderen die individuele hulp nodig hebben.
Kortom, onze missie:

 
Basisschool Sint Jozef 
SAMEN WAAR HET KAN,
ALLEEN WAAR HET MOET

 
Kinderen staan voor u en voor ons centraal. Een belangrijk deel van het kinderleven speelt zich af op school. Daarom willen we graag met u samenwerken aan een goede, prettige schoolgemeenschap.