Team

Op deze foto van ons kindcentrum-team staan collega's van het kinderdagverblijf (3), de peuterspeelzaal (4), de school (6 vd 9) en de buitenschoolse opvang (1 vd 5).