Geschiedenis

Door de vele ontginningen begin 20e eeuw kwamen er in deze streek veel nieuwe gezinnen wonen. De kinderen gingen eerst naar verschillende scholen, zoals Stramproy, Tungelroy, Keent of naar de stad. Na de bouw van de noodkerk vond het Bisdom van Roermond dat er ook nadrukkelijk een Katholieke school in Altweerterheide moest komen.

Op 1 september 1930 begon het onderwijs op de lagere school St. Jozef met ruim 90 kinderen. Het schoolhoofd was de heer Jean Bogie. Hij werkte samen met juffrouw Paula Nies en de heer Piet Daniëls. De school viel toen onder het R.K. schoolbestuur Canisius. In 1953 werd het bestuur gevormd door het kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart van Jezus, om vervolgens in 1970 over te gaan naar het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert-Zuid. In datzelfde jaar werd ook de oudervereniging opgericht om ouders meer inspraak te geven bij schoolse aangelegenheden, waaronder de organisatie van allerlei activiteiten.

De oorspronkelijke school van 1930 is diverse malen uitgebreid. Zo werd er in 1940 een lokaal in westelijke richting bijgebouwd, waar de zolderruimte o.a. is gebruikt door de Boerenleenbank.
Op 2 november 1965 startte in Altweerterheide ook een kleuterschool met 40 kleuters, groot en klein in één groep. Juffrouw Wilhelmien Robben gaf als eerste les aan deze groep in een semi-permanent gebouwtje.

In 1972 werd de lagere school verder uitgebreid richting de Herenvennenweg. In 1977 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kleuterschool vast aan de bestaande lagere school.

De basisschool breidde zich uit met een peuterspeelzaal in, een BSO en in 2019 maakte het kinderdagverblijf ons aanbod in kinderopvang van 0-12 jaar compleet.

Ook kan het gebouw gebruikt worden voor sociaal-culturele activiteiten. Zo heeft ook de harmonie een plekje in het gebouw. Zij repeteren wekelijks met hun leden en verzorgen mee het muziekaanbod voor de kinderen. 

Dan maken we een sprong in de tijd.. Na een afweging tussen verbouwing, vernieuwbouw en nieuwbouw werd besloten tot nieuwbouw. In juni 2020 startten we met Bas van Grimbergen met het ontwerp van het nieuwe gebouw. In maart 2022 kon de bouw beginnen en 31 oktober 2022 namen we onze intrek in het nieuwe KindCentrum Altweerterheide. Een mooi, eigentijds gebouw, met onderwijs en opvang meer in verbinding, met de lokalen gelegen rond een centrale hal. Een indeling waardoor het gebouw ook weer voor sociaal-culturele activiteiten plek biedt. 


Bron: www.altweerterheide.nl