Partners

Als basisschool maken we graag gebruik van de expertise van onze partners om kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden:
Denk daarbij aan:
- Centrum Jeugd en Gezin. Saskia Manders is de contactpersoon voor onze school. U kunt haar altijd mailen of bellen met vragen rondom het opgroeien en opvoeden van uw kind: Saskia.manders@cjgml.nl  088-0105971
- GGD
- Veilig Thuis: een samenvoeging van 'Steunpunt huiselijk geweld' en 'Meldpunt Kindermishandeling'.
- Samenwerkingsverband: basisscholen in de regio en scholen van voortgezet onderwijs.
- Scholen voor REC 2, 3 en 4 (Regionale Expertise Centrum voor een specifiek aandachtsgebied) en de ambulant begeleiders van die scholen.
Maar ook logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten etc.