Visie

Wij zien de school als een ontmoetingsplaats van kinderen en volwassenen. Ontmoeting vanuit een houding van respect voor elkaar. Het aanleren van basisvaardigheden vult een belangrijk deel van onze tijd. We willen daarmee omgaan op een wijze die ieder in zijn waarde laat. Het geloof in de positieve mogelijkheden van elk mens is daarbij een belangrijke leidraad. Geloof vindt op onze katholieke school zijn basis in het christendom.
KindCentrum Altweerterheide heeft een rustige en gestructureerde leeromgeving hoog in het vaandel staan. Basisvoorwaarde voor leren en ontwikkelen is aandacht voor elkaar en voor het proces van leren. Leerlingen moeten competentie ervaren en zich uitgedaagd voelen. Ze ervaren dat ze invloed hebben op hun leerproces. We hebben aandacht voor het relationele aspect van alles wat met samen leren en samen doen te maken heeft.