Partners

Een Afrikaans spreekwoord zegt 'It takes a village to raise a child'. Samen met diverse partners vormen we de gemeenschap waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.
 
Enkele partners zijn:
-Harmonie en muziekdocente
-Punt Welzijn - sportcombinatiefunctionaris
-Ku&Cu combinatiefunctionaris en culturele instellingen zoals RICK
-Bibliocenter en leesconsulente
Partners op het gebied van leerlingenzorg staan vermeld bij ondersteuning.