Identiteit

We zijn in oorsprong een katholieke school. Voor ons zijn de belangrijkste uitgangspunten daarin:
  • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen
  • Zorg hebben voor elkaar en de wereld
  • Geloof in de toekomst.
  • Respect. 
In ons doen en laten en in de lessen en activiteiten komen deze uitgangspunten tot uiting. De school werkt samen met de parochie aan de voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel. Rond de katholieke feestdagen zijn er schoolvieringen.
Iedereen is van harte welkom bij ons op school, we respecteren iedereen en verwachten dat ook van anderen. We willen heel graag in de ons omringende maatschappij staan en daarvan een afspiegeling zijn.