Overblijven

Organisatie
Op KindCentrum Altweerterheide regelen overblijfkrachten de tussenschoolse opvang. Juffrouw Marloes en Tanja Paepcke coördineren de organisatie en verzorgen samen met de andere overblijfkrachten de opvang.  

Kinderen blijven over in de klas, waar ze in alle rust hun lunch kunnen eten. Op maandagen kunnen kinderen van hun brood een tosti laten bakken.  Na het eten kunnen kinderen allerlei activiteiten doen, maar zijn ze veelal buiten te vinden. Het is vooral een ontspanning na inspanning van de schoolse activiteiten, zodat ze na de pauze met een frisse start kunnen beginnen. Dus lekker rennen, voetballen, in de zandbak spelen, hinkelen, touwspringen etc. De hal, foyer en klaslokalen worden gebruikt als het buiten te slecht is om te spelen.

Eenmaal per jaar wordt een bijdrage van 60,- gevraagd. Hiervan worden de overblijfkrachten betaald. 
 
Kinderen hoeven niet aangemeld te worden voor de opvang, maar blijft een kind een keer niet over, dan graag dit wel doorgeven via de absentieknop van het ouderportaal. 
Als er bijzonderheden zijn wat betreft eten of drinken, dan kan dit doorgegeven worden aan een van de overblijfcoördinatoren, zij zorgen dan dat alle overblijfkrachten hiervan op de hoogte zijn. 

Afspraken
Kinderen zijn in ontwikkeling. Naast leren lezen en rekenen, oefenen zij op school met sociaal gedrag. Het kan zijn dat kinderen tijdens het overblijven ongewenst gedrag vertonen. Overblijfkrachten hebben, in samenspraak met de basisschool een aantal afspraken over de omgang met elkaar opgesteld. Zo is het voor kinderen ook tijdens het overblijven duidelijk welk gedrag wel en niet gewenst is.
 
  • Tijdens het eten gaan we zitten
  • Afval behoort in de afvalbak
  • We denken aan het taalgebruik en houden rekening met elkaar
  • Regels zijn om te gebruiken, niet om te misbruiken
  • Materialen van de tussen schoolse opvang gebruiken hoe het hoort
  • Eerst eten dan spelen
  • Liever vers fruit in de trommel dan snoep
  • We gaan respectvol om met elkaar
Lukt het kinderen niet om zich aan de afspraken te houden, dan wordt dit met hen op het moment zelf besproken. Meestal is dit genoeg om daarna weer lekker verder te kunnen spelen. Een enkele keer vindt een kind het lastiger om het gewenste gedrag te tonen. In dat geval zal volgens onderstaand stappenplan gehandeld worden.
 
1.   Het kind wordt hierop aangesproken. Dit is een officiële eerste waarschuwing.
2.   Verandert het gedrag niet dan wordt dit gedrag doorgegeven aan de overblijfcoördinator en directie. Dit is de 2e officiële waarschuwing. De overblijfcoördinator en/of directie neemt contact op met de ouders.
3.   Wanneer blijkt dat het gedrag tijdens de tussenschoolse opvang niet verandert waardoor bijvoorbeeld andere kinderen er hinder van ondervinden, dan volgt de 3e officiële waarschuwing. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de overblijfcoördinator en directie. Er kan dan besloten worden het kind voor bepaalde tijd niet meer toe te laten bij de tussenschoolse opvang.
 
Contact
Als er zich problemen voor doen tijdens het overblijven, of u heeft vragen over het overblijven, neem dan a.u.b. contact op met een van de overblijfcoördinatoren juffrouw Marloes of Tanja Paepcke via het ouderportaal.