Overblijven

Organisatie
Op basisschool Sint Jozef regelen overblijfkrachten de tussen schoolse opvang. Ellen Jansen en Tanja Paepcke coördineren de organisatie en verzorgen samen met 5 andere overblijfkrachten de opvang.  

Kinderen blijven over in de klas, waar ze in alle rust hun lunch kunnen eten. Kinderen kunnen van het brood een tosti laten bakken.  Na het eten kunnen kinderen allerlei activiteiten doen, maar zijn ze veelal buiten te vinden. Het is vooral een ontspanning na inspanning van de schoolse activiteiten, zodat ze na de pauze met een frisse start kunnen beginnen. Dus lekker rennen, voetballen, in de zandbak spelen, hinkelen, touw springen etc. De speelzaal en klaslokalen worden gebruikt als het buiten te slecht is om te spelen.

De kosten van de tussen schoolse opvang bedragen € 1,30 per kind per dag.
Kinderen die meerdere dagen in de week gebruik maken van de tussen schoolse opvang kunnen een zogenaamd "strippenkaart" kopen.
Prijs voor 10 keer: € 12,00
Prijs voor 20 keer: € 24,00
Prijs voor 40 keer: € 48,00
 
Kinderen hoeven niet aangemeld te worden voor de opvang. De overblijfkrachten vullen iedere dag de presentielijst in op de strippenkaart wordt de datum vermeld dat uw kind is overgebleven. Als de strippenkaart vol is krijgt het kind een briefje mee met het verzoek om de volgende keer geld mee te nemen voor de tussen schoolse opvang.

Is uw kind nieuw op school en willen jullie gebruik maken van de TSO? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Zij loopt dan mee naar de TSO. Een TSO-coördinator zal vervolgens contact met u opnemen over de bekostiging. 
Afspraken
Kinderen zijn in ontwikkeling. Naast leren lezen en rekenen, oefenen zij op school met sociaal gedrag. Het kan zijn dat kinderen tijdens het overblijven ongewenst gedrag vertonen. Overblijfkrachten hebben, in samenspraak met de basisschool een aantal afspraken over de omgang met elkaar opgesteld. Zo is het voor kinderen ook tijdens het overblijven duidelijk welk gedrag wel en niet gewenst is.
 
  • Tijdens het eten gaan we zitten
  • Afval behoort in de afvalbak
  • We denken aan het taalgebruik en houden rekening met elkaar
  • Regels zijn om te gebruiken, niet om te misbruiken
  • Materialen van de tussen schoolse opvang gebruiken hoe het hoort
  • Eerst eten dan spelen
  • Liever vers fruit in de trommel dan snoep
  • We gaan respectvol om met elkaar
Lukt het kinderen niet om zich aan de afspraken te houden, dan wordt dit met hen op het moment zelf besproken. Meestal is dit genoeg om daarna weer lekker verder te kunnen spelen. Een enkele keer vindt een kind het lastiger om het gewenste gedrag te tonen. In dat geval zal volgens onderstaand stappenplan gehandeld worden.
 
1.   Het kind wordt hierop aangesproken. Dit is een officiële eerste waarschuwing.
2.   Verandert het gedrag niet dan wordt dit gedrag doorgegeven aan de overblijfcoördinator en directie. Dit is de 2e officiële waarschuwing. De overblijfcoördinator en/of directie neemt contact op met de ouders.
3.   Wanneer blijkt dat het gedrag tijdens de tussenschoolse opvang niet verandert waardoor bijvoorbeeld andere kinderen er hinder van ondervinden, dan volgt de 3e officiële waarschuwing. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de overblijfcoördinator en directie. Er kan dan besloten worden het kind voor bepaalde tijd niet meer toe te laten bij de tussenschoolse opvang.
 
Contact
Als er zich problemen voor doen tijdens het overblijven, of u heeft vragen over het overblijven, neem dan a.u.b. contact op met een van de overblijfcoördinatoren Ellen Janssen of Tanja Paepcke via het ouderportaal.