Leerlingenraad

We hebben een ouderraad, een MR en een klankbordgroep. Middels deze organen kunnen we ouders om advies en feedback vragen m.b.t. ons onderwijs. Maar het zijn de kinderen die dagelijks ons onderwijs ontvangen en ervaren hoe we ons onderwijs organiseren. De mening van deze ervaringsdeskundigen willen we ook graag horen. Daarom werken we met een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen die door de groepen 3 t/m 8 gekozen zijn om hen te vertegenwoordigen.