Schooltijden

Maandag 8:40-12:15 en 13:00-15:00
Dinsdag 8:40-12:15 en 13:00-15:00
Woensdag 8:40-12.30
Donderdag 8:40-12:15 en 13:00-15:00
Vrijdag 8:40-12:15 en 13:00-15:00
Groep 1-2 heeft op vrijdag geen school.
Groep 3 heeft tot de carnavalsviering op vrijdagmiddag vrij.

We werken met een continurooster, waarbij alle kinderen overblijven. Dit is niet verplicht, soms gaat een kind op bijvoorbeeld vrijdagmiddag thuis eten. Deze wijziging wordt dan via ouderportaal doorgegeven. 
Meer informatie over het overblijven is te vinden bij: de tussenschoolse opvang.
 
Schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen staan op de jaarkalender op het ouderportaal. Hier is ook het activiteitenoverzicht te vinden.