Aanmelden

Wat fijn dat u interesse heeft in ons KindCentrum!
Wilt u uw kind aanmelden voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de basisschool of de naschoolse opvang?
Bel 0495-535174 of mail naar info@kindcentrumaltweerterheide.nl 
 
Informatie over aanmelden onderwijs:
Indien u uw kind wilt aanmelden op onze school, vragen we u om een afspraak te maken met de intern begeleider en de directeur. Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door het KindCentrum en bespreken we de mogelijkheden van ons onderwijs en begeleiding. Als wij uw zoon of dochter het onderwijs kunnen bieden waar hij/zij behoefte aan heeft, kan het aanmeldformulier worden ingevuld.
Heeft uw kind zeer specifieke ondersteuningsbehoeften, dan kan het zijn dat er eerst met het interne ondersteuningsteam wordt overlegd waar uw zoon/dochter deze ondersteuning het beste geboden kan worden.
 
Nadat we het aanmeldformulier hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst en volgt informatie over het vervolgtraject.
 
Bel 0495-535174 of mail naar info@kindcentrumaltweerterheide.nl of rechtstreeks naar de interne begeleider Maria Gubbels: m.gubbels@eduquaat.nl

Klik hier voor meer informatie over het toelatingsbeleid van Eduquaat en toepassing van de zorgplicht.