Inschrijving

De inschrijving van uw peuter bij POV Olleke Bolleke kan op meerdere manieren. Ouders/verzorgers kunnen; 

  • Bij ons op de locatie langskomen 

  • Via de website van KindCentrum Altweerterheide

  • Via KDV Inie-Mini doorstromen 

  • Telefonisch contact 06-107 93 652 Monique Ramaekers 

  • Of wellicht contact met ouders waarvan de kinderen al op de POV Olleke Bolleke zitten 

De ouders krijgen een aanmeldingsformulier mee dat ingevuld weer retour kan naar POV Olleke Bolleke of ze sturen het door naar het adres zoals die vermeld staat in de aanmelding. Als dit formulier in behandeling is genomen krijgt POV Olleke Bolleke een plaatsingsformulier waardoor overgegaan kan worden tot plaatsing van de peuter. Als de peuter de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt wordt deze uitgeschreven van de peuteropvang.