School op de kaart

Op de site van scholen op de kaart ( link ) treft u meer informatie over de resultaten die we met ons onderwijs behalen, de uitslag van de meest recente ouder- en leerlingen-tevredenheidspeiling, evenals het uitstroom-percentage naar het voortgezet onderwijs. Ook andere gegevens over bijvoorbeeld de (leeftijds)opbouw van ons team zijn in ons schoolvenster terug te vinden. We raden u aan, om ook daar eens een kijkje te nemen