Basisschool St. Jozef is een katholieke school. Voor ons zijn de belangrijkste uitgangspunten daarin:
  • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen
  • Zorg hebben voor elkaar en de wereld
  • Geloof in de toekomst.
  • Respect. 
In ons hele doen en laten en in de lessen en activiteiten komen deze uitgangspunten tot uiting. Er worden catecheselessen (uit de methode Trefpunt) gegeven.
De school werkt mee aan de voorbereiding van de "Eerste Communie" en het "Vormsel"; samen met de parochie.
Rond de katholieke feestdagen zijn er schoolvieringen.
Iedereen is van harte welkom bij ons op school, we willen iedereen respecteren en in zijn waarde laten, maar verwachten dat ook van anderen. We willen heel graag in de ons omringende maatschappij staan en daarvan een afspiegeling zijn.