Basisschool St. Jozef legt een basis voor het voortgezet onderwijs, maar ook een basis voor het leven. Dit kan alleen als er op de school een goed pedagogisch klimaat is.
We streven naar een klimaat:
  • waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen, elkaar vriendelijk benaderen en van elkaar hulp mogen verwachten;
  • waarin je kunt samenwerken en waar je kunt genieten van en met elkaar;
  • waarin orde en regelmaat normaal zijn;
  • waarin leerkrachten de kinderen stimuleren tot samenwerking, deelname aan discussies en hen waarderen voor hun inzet;
  • waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen
 We leren de kinderen natuurlijk lezen, schrijven, rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels volgens moderne methodes, waarbij we goed kijken of deze ook bijdragen aan de verdere vorming van het kind. We besteden aandacht aan de emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling, creativiteit en zelfstandigheid van het kind.